Hard arbeid
Det er en kjensgjerning at bønder utfører mye hardt arbeid som kan påføre store fysiske belastninger med slitasje/ muskel / lungeskader som resultat. Foto: Odd Roger K. Langørgen

Frokostseminar om “Bønder og fysisk helse”

09. april kl. 08:15 - 10:00

Ruralis - Institutt for rural- og regionalforskning og Landkreditt Forsikring, tidligere Landbruksforsikring, ønsker velkommen til frokostseminar fra 08.15-10.00, tirsdag den 9 april i Oslo sentrum. Seminaret, som arrangeres i samarbeid med Norges Bondelag, er det tredje i rekken på fire om temaet «Bønder og Helse».
Vi vil ha spennende foredrag fra ulike vinkler på tematikken, både fra forskning og fra praktikere.

Det er en kjensgjerning at bønder utfører mye hardt arbeid som kan påføre store fysiske belastninger med slitasje/ muskel / lungeskader som resultat. Dette er et tema som man vet for lite om, og det bør være av stor interesse å få mer konkrete tall og oppdatert kunnskap om dette, både for å forebygge i praksis og for forske videre om tematikken. I dag er mye i forandring i landbruket. Det innføres stadig ny teknologi, avanserte maskiner som krever ny håndtering, det er større dyrepopulasjoner og færre som jobber på hvert bruk. Det er viktig for bønder å få riktig opplæring i de nye hjelpemidlene som blir introdusert i landbruket.

Foredragsholdere vil være:

  • Reidar Almås, forsker fra Ruralis presenterer «Utviklinga i bønders helse 1982-2012 – kva forskninga viser og kva gjer vi no?»
  • Bjørn Hilt fra St. Olav Hospital presenterer «Bønders helse – Kunnskapshull og kunnskapsbehov»
  • Halle Arnes fra Norsk Landbruksrådgivning forteller om sitt arbeidet for at bønder skal unngå å få fysiske plager.

Agenda 9. april:
08.15 Frokostservering
08.30 Introduksjon
08.35 Reidar Almås, Ruralis
08.55 Bjørn Hilt, St. Olav
09.20 Halle Arnes, Norsk Landbruksrådgivning
09.45 Spørsmål / diskusjon
10.00 Avslutning

NÅR: 08.15 – 10.00. Frokost vil bli servert fra 08.15.
HVOR: Inngang Landkreditt, Karl Johansgate 45, 7. etasje, Oslo.
PÅMELDING: aina.winsvold@ruralis.no eller telefon: 97 48 09 07

Det vil bli servert en god frokost så det er bindende påmelding innen 5. april.

Det siste seminaret i denne rekken, om Bønder og Dyrevelferd, vil holdes i juni. Dato for dette vil bli annonsert så snart som mulig.