6L6A9125

Helse og velferd

Lokalsamfunn / Helse og velferd

Hva gjør bonden blid og fornøyd?

Forskning på helse og trivsel hos folk som jobber i landbruket har vært med oss siden etableringen av instituttet. Vi er spesielt opptatt av yrkesrelatert helse i landbruket – både i jordbruket og skogbruket, men har også forskningsaktivitet på helsetema utenfor primærnæringene. Blant annet ser vi på aldring, HMS, likestilling og familieliv.

Forskningsleder
Maja Farstad

Maja Farstad Forskningsleder/Seniorforsker +47 918 23 469