Sorrowful Young Man sit on the Nature Background
Sorrowful Young Man sit on the Nature Background

Frokostseminar om bønder og psykisk helse

04. desember kl. 08:15 - 10:00

Ruralis - Institutt for rural- og regionalforskning og Landkreditt Forsikring, tidligere Landbruksforsikring, ønsker velkommen til frokostseminar fra 08.15-10.00, tirsdag den 4. desember i Oslo sentrum. Seminaret, som arrangeres i samarbeid med Norges Bondelag, er det andre i rekken på fire om temaet «Bønder og Helse».

Undersøkelser viser at bønder som yrkesgruppe har en dårligere mental helse enn andre yrkesgrupper. Vi ønsker å få fokus på hva forskningen sier om den mentale helse til norske bønder sammenlignet med andre yrkesgrupper, hvilke faktorer som bidrar til en dårligere mental helse hos bønder og hvilke faktorer og tiltak som fremmer en god mental helse.

Foredragsholdere vil være:

  • Magnhild Torske, forsker ved NORD Universitet som vil presentere forskning om psykisk helse hos bønder sammenlignet med andre yrkesgrupper.
  • Brit Logstein, forsker fra Ruralis, vil presentere forskningsfunn på hva som er assosiert med mental helse hos bønder.
  • Ivar Ree fra Mental Helse Ungdom og prosjektleder for samarbeidsprosjektet «Unge bønders psykiske helse» vil presentere dette prosjektet.
  • Trond Løkling psykolog har jobbet lenge innenfor temaet og har vært prosjektleder for Godt bondevett.no vil fortelle om sitt arbeid.

Agenda 4. desember:

08.15 – Frokostservering
08.30 – Introduksjon ved Petter Justnes, Landkreditt Forsikring
08.35 – Magnhild Torske, NORD Universitet
08.55 – Brit Logstein, Ruralis
09.15 – Ivar Ree, Mental Helse Ungdom
09.30 – Trond Løking, Psykolog
09.45 – Spørsmål / diskusjon
10.00 –Avslutning
Tid: 08.15 – 10.00. Frokost vil bli servert fra 08.15.
Sted: Inngang Landkreditt, Karl Johansgate 45, 7. etasje, Oslo.

Det vil bli servert en god frokost så det er bindende påmelding innen 21. november.

Påmelding til epost: aina.winsvold@ruralis.no eller telefon: 97 48 09 07

Temaene for kommende seminarer i løpet av våren 2019 er «Bønder og skjelett / muskelskader» og «Bønder og dyrvelferd».