Illustrasjonsfoto til "Ulykker i landbruket"
Illustrasjonsfoto til "Ulykker i landbruket" Foto: Odd Roger K. Langørgen

Frokostseminar om Bønder og Ulykker

18. oktober kl. 08:15 - 10:00

Ruralis - Institutt for rural- og regionalforskning og Landbruksforsikring As ønsker velkommen til frokostseminar fra 08.15-10.00, den 18 oktober i Oslo. Seminaret, som arrangeres i samarbeid med Norges Bondelag, er det første i en rekke på fire om temaet «Bønder og Helse».

Det å være bonde er et ulykkesutsatt yrke, det er også en stor underrapportering av ulykker i landbruket. Det er derfor viktig å få kunnskap om hvordan man på best mulig måte kan forebygge ulykker i landbruket, hvordan man kan hjelpe dem som har blitt utsatt for alvorlige ulykker, samt redusere økonomisk risiko. Hensikten med seminaret er å få oversikt over ny forskning, erfaringer og over nye ting som er på gang. Et slikt seminar gir anledning til kontakt og dialog med flere aktuelle miljøer som jobber med temaet, det vil bli avdekket kunnskapshull og nye forskningsspørsmål, og deltakere vil sitte igjen med den mest oppdaterte kunnskapen.

Foredragsholdere 18 oktober:

1.Inger Johanne Sikkeland, Norges Bondelag

2.Reidar Almaas, forsker Ruralis

3.Kari Kjestveit, forsker Norce (tidl. IRIS)

4.Hans Huseby, Tidligere kampanjeleder for Trygghet og helse i landbruket

5.Landbruksdepartementet med avsluttende kommentar

Vi arrangerer to seminarer i løpet av høsten 2018, og to seminarer i løpet av våren 2019. Temaene for kommende seminarer er «Bønder og psykisk helse», «Bønder og skjelett / muskelsykdommer / lungeproblematikk» og «Bønder og dyrevelferd».

Det vil bli servert frokost så det er bindende påmelding senest 15. oktober. Påmelding til epost: aina.winsvold@ruralis.no eller telefon: 97 48 09 07

 

Tid: 08.15 – 10.00, frokost vil bli servert fra 08.15.

Sted:

Inngang Landkreditt Bank, Karl Johansgate 45, 7 etasje, Oslo.