Massey Ferguson og Fendt er noen av traktormerkene som bruker AGCO-motorer. De er godkjent for bruk med HVO-drivstoff.
Massey Ferguson og Fendt er noen av traktormerkene som bruker AGCO-motorer. De er godkjent for bruk med HVO-drivstoff. Foto: Massey Ferguson

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

31. mai kl. 09:30 - 15:00

På konferansen presenterer vi prosjektet «Ren biodiesel som drivstoff i norsk landbruk». Det er tre delprosjekter i satsingen. Det største er traktorprosjektet på Innherred.
Traktorprosjektet har som formål å teste dagens beste biodiesel, HVO (EN 15940) i norsk landbruk.

Formålet er primært å kartlegge og dokumentere forskjeller i driftsproblematikk, herunder slitasje og servicebehov. Dessuten skal det dokumenteres drivstofføkonomi og drivstofforbruk. Hypotesen er at den nyeste biodieselen er fullt på høyde med konvensjonell fossil diesel, kanskje er det mulig å dokumentere at den nye biodieselen har driftsmessige fortrinn. Traktorprosjektet som skal gå over vel ett helt års drift inklusive vintermåneder vil gi oss et solid materiale til å konkludere om disse spørsmålene.

Biodiesel har vært og er kontroversielt. Det er en lang rekke dilemmaer knyttet til bruk av matråvarer til drivstoff. Internasjonalt har biodiesel inntil nå vært produsert med soyaolje, rapsolje, palmeolje, maisolje og dyrefett fra slakteavfall som hovedingredienser. Den biodieselen som brukes i traktorprosjektet prosjektet kommer fra Finland som i mange henseender er ledende på biodieselteknologi. En del av prosjektets diesel kommer fra det finnene kaller tallolja (furuolje). Tallolje dannes som biprodukt til sulfatcellulose og stammer fra treets harpiks. Dagens beste biodiesel, HVO (EN 15940), kan per i dag ikke dekke behovet for drivstoff i landbruket eller andre sektorer uten å bruke matråvarer som råstoff, men utviklingen går raskt i riktig retning. Biodiesel i dag sammenlignet med bare noen få år tilbake er både effektivt og langt mer bærekraftig.

Parallelt med traktorprosjektet kjører vi to utredningsprosjekter, et for bærekraftskriterier og et for å finne et avgiftsregime som kan gjøre det mulig for biodiesel å konkurrere med fossilt drivstoff i landbruket.

Sett av datoen nå! Du får høre mer den 31. mai og muligheten til å komme med innspill til prosjektet i forkant. Vi starter opp traktorene 1. juli med HVO!

Deltakeravgift til dekning av lunsj og bevertning kr 600,- (faktureres i etterkant).

Last ned program: Program Startkonferanse Biodieselprosjekt_31.05.18