18. oktober 2022
10.00 - 17.00

18. Oktober kan du delta enten fysisk på Scandic Hell ved Trondheim lufthavn Værnes eller digitalt via strømming. Følg med på Ruralis.no eller melde deg på vårt nyhetsbrev!

Vi lever i krisenes tidsalder: klima-, natur-, energi-, matsikkerhet-, arbeidskraft- og inflasjonskrise. Krisene og behovet for å gjøre noe med dem, skjærer gjennom Distrikts-Norge. På globalt nivå oppfattes ofte skadevirkningene som abstrakte eller usynlige, mens de merkes og må håndteres lokalt og nasjonalt. Men krisene er også muligheter til ny industriutvikling og til å snu om på hva vi som samfunn verdsetter.

Ruralis markerer instituttets 40-årsjubileum med konferansen Det grønne skiftet: Er det plass til et grønt skifte i distriktene?

Fortvilte problemer – det grønne skiftet vil ta plass, kreve arbeidsfolk og kanskje fortrenge andre viktige hensyn.

Det grønne skiftet vil føre med seg store næringsmuligheter. Men utbygging av vannkraft og vindkraft betyr naturinngrep og båndlegging av areal ute i distriktene. Dette er områder som brukes til matproduksjon, rekreasjon og næringsutøvelse. Dette er områder som har kultur- og næringsbetydning for urfolk, og det er områder som er leveområder for planter og dyr. Skal man øke produksjon av fornybar energi, behøves også store mengder kobber og andre metaller. Disse metallene kan finnes i norske fjell og på norsk havbunn. Samtidig trues verdens matforsyning av en krig mellom to av de største eksportørene av matkorn.

Det grønne skiftet vil tvinge fremme store dilemma som vil ha sine episenter i norske distriktssamfunn. Hvordan skal vi håndtere og løse de fortvilte problemene som ligger i dilemmaene?

På Ruralis sin Distriktskonferanse 2022, hvor fag møter politikk, vil forskere, politikere og kommentatorer diskutere et bærekraftig grønt skifte og distriktene med fokus på: næringsutvikling, naturressursforvaltning, matsikkerhet og distriktspolitikk.

Vi åpner opp for påmelding etter sommeren så følg med på ruralis.no eller meld deg på vårt nyhetsbrev.

Foreløpig program

Det grønne skiftet i distriktsperspektiv:

Er det plass til et bærekraftig grønt skifte i distriktene?

 

Åpning av Distriktskonferansen Det grønne skiftet i distriktsperspektiv  

Konferansier: seniorforsker Madeleine Gustavsson, Ruralis

Åpningsinnlegg: Det grønne skiftet i distriktsperspektiv v/seniorforsker Katrina Rønningen, Ruralis

 

Bolk 1: Næringsutvikling i det grønne skiftet

Konferansier: v/ ikke bekreftet

Faglig innlegg: v/ ikke bekreftet

Næringspolitisk innlegg: v/ikke bekreftet

Paneldebatt med både faglige og sentrale politikere på nasjonalt nivå

 

Bolk 2: Naturressursforvaltning i det grønne skiftet

Konferansier: seniorforsker Katrina Rønningen, Ruralis

Faglig innlegg: v/ forsker Eirik Magnus Fuglestad, Ruralis

Politisk innlegg: v/ikke bekreftet

Paneldebatt med forskere og sentrale aktører på begge sider av vindkraftdebatten

 

Bolk 3: Distriktspolitikk og det grønne skiftet

Konferansier: seniorforsker Reidar Almås, Ruralis

Faglig innlegg v/ ikke bekreftet

Politisk innlegg v/ ikke bekreftet

Paneldebatt: Er det plass til et grønt skifte i distriktspolitikken?

Moderert paneldebatt med sentrale politikere på nasjonalt nivå

 

Jubileumsmingling  – Aperitiff og utdeling av festskriftet Ruralis: Bygdeforskning gjennom 40-år.

Vi åpner opp for påmelding etter sommeren så følg med på ruralis.no eller meld deg på vårt nyhetsbrev.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.