Bygd i Flåm
Bygd i Flåm Foto: Colourbox

Distriktsutvikling

Kommunal- og regional utvikling / Distriktsutvikling

Distriktsutvikling er å fremme den økonomiske og sosiale utviklinga og bedre levevilkårene i utkantdistriktene. Distriktsutvikling har vært et sentralt politisk spørsmål i etterkrigstida helt siden gjenreisingen. Nedgang i sysselsettinga i primærnæringene medførte at folketallet gikk tilbake i utkantene. Denne tendensen ble søkt motvirket ved for eksempel etablering av Distriktenes Utbyggingsfond i 1961.

Distriktsutbygging og distriktspolitikk omfatter tiltak og virkemidler som settes i verk i offentlige og private regi for å utvikle distriktene.