Invitasjon til formidlingskonferanse BEITERESSURS, ROVDYR OG LOKALSAMFUNN – LOKAL ROVDYR 15. NOVEMBER 2019, NORGES FORSKNINGSRÅD, LYSAKER, OSLO.

NÅR: 15. NOVEMBER 2019, Kl. 10.00-15.00.

STED: NORGES FORSKNINGSRÅD, LYSAKER, OSLO, Møterom Abel 1.

WEBCAST LINK: https://videoportal.rcn.no/#/events/ef0e70a8-f618-4866-abe8-5815de7fd158

Legg til i kalender

Forskningsprosjektet LOKAL ROVDYR har hatt som mål å utvikle forskningsbasert kunnskap om det doble presset som det todelte forvaltningsmålet om bærekraftige beitenæringer og levedyktige rovdyrbestander representerer.

Fokus i prosjektet har vært rettet mot sau- og reindriftsnæringa, og områder som opplever store tap til rovdyr. Vernet er internasjonalt og nasjonalt forankret, med regionale mål og forvaltning. Effektene er først og fremst lokale.

Hva er konsekvenser og tilpasningsmuligheter for beitenæringer, de enkelte berørte og lokalsamfunn i rovdyrutsatte områder?

Prosjektet sluttføres tidlig i 2020. På denne formidlingskonferansen ønsker vi å presentere noen viktige funn, konklusjoner og anbefalinger fra prosjektet, og å få en god dialog med brukere av forskning.

PROGRAM

9.30 – 10.00 Registrering, kaffe, småmat

10.00  Velkommen
Katrina Rønningen, Ruralis, prosjektleder

10.10 Forutsetninger og prinsipper for norsk rovviltforvaltning. Status quo
Anders Braa, Miljødirektoratet

10.25 Konsekvensene av geografisk differensiert forvaltning av rovdyr
Geir-Harald Strand, NIBIO

10.45 Kaffepause

10.55 Failure to prevent wolf damage to livestock in France: which solution pathway?
Olivier Bonnet, forskningsnettverket COADAPHT, Frankrike

11.25-11.45 Psykisk helse blant bønder i rovdyrutsatte områder
Alexander Zahl-Thanem, Ruralis

11.45- 12.30 Lunsj

12.30 Medvirkning og kunnskapsproduksjon i rovviltforvaltningen: hvordan påvirkes reindriftas handlingsrom?

Camilla Risvoll, Nordlandsforskning

12.50 Hvordan lever reindrifta med rovdyrpresset og andre pressfaktorer?
Tom Lifjell, NRL Nordland

13.10 Analyse av virkemidler, avbøtende tiltak, kompensasjonsordninger og forvaltning nasjonalt – internasjonalt
Camilla Sandström, Universitetet i Umeå, Inger Hansen, NIBIO, Geir-Harald Strand, NIBIO

13.40-13.50 Kaffepause

13.50 – 14.15 Noen hovedpunkter og anbefalinger fra prosjektet
ved Katrina Rønningen, Ruralis m.fl.

14.15 Er det plass for beitebruk?
Per Fossheim, Norsk Sau og Geit

14.25 Diskusjon – dialog

15.00 Avslutning – vel hjem

Konferansen med lunsj er gratis, men på grunn av matbestilling og rombegrensning er det påmelding.

VELKOMMEN!

Vennlig hilsen

Katrina Rønningen
Prosjektleder LOKAL ROVDYR
Seniorforsker
Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning
Tlf:   418 44 843
katrina.ronningen@ruralis.no

LOKAL ROVDYR  er finansiert av Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri/ Forskningsrådet

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.