prosjektverksted

Prosjektverksted Grønn Forskning Midt-Norge

12. mars kl. 08:00 - 16:00

Grønn forskning i Midt-Norge inviterer næringsaktører, forskere, rådgivere og representanter for offentlig sektor til prosjektverksted for landbruksforskning mandag 12. mars – En åpen, uformell, og målrettet arena som skal bidra til økt samarbeid og videreutvikling av ideer om nye forskningsprosjekt.

Prosjektverkstedet 12. mars legger vekt på jordbruk, matproduksjon og bygdenæringer hvor problemstillinger med relevans for hele landet, og med spesiell relevans for Midt-Norge, diskuteres. Kunnskapsbehov og ideer til nye FoU-prosjekt presenteres, problemstillingene videreutvikles, nye prosjektpartnere møtes og finansierings­muligheter kartlegges. Diskusjonene vil ta utgangspunkt i tema som deltakerne selv foreslår på forhånd. Behov for ny forskning står sentralt, men enkelte tema kan også grense mot behov for rådgiving og formidling av eksisterende kunnskap.

Logo til Grønn forskning

Invitasjon med program og oversikt over gruppediskusjoner sendes ut i forkant av møtet, og ved påmelding angir du hvilke diskusjoner du helst vil delta på.

Frist for å sende inn forslag til tema for gruppearbeid er fredag 23.februar, og sendes pr e-post til kirsti.myran@oimat.no

Møtet, inkludert lunsj, er kostnadsfritt. Den enkelte dekker sin egen reise og tid.

Vi håper du vil delta og bidra til samarbeid om landbruksforskning. Invitasjonen er åpen. Videresend gjerne til ditt fagmiljø og andre kollegaer.

Velkommen!

Kirsti Margrethe Haave Myran , prosjektleder, Grønn forskning Midt-Norge
Olav Håkon Ulfsnes, leder, Midtnorsk Samarbeidsråd