Biodiesel
Biodieselen kan bli konkurransedyktig gjennom subsidiering. Forskerne mener pengene til det kan komme gjennom miljøavgift på fossil diesel. Foto: Rolf Magnus W. Sæther

Sluttkonferanse «Ren biodiesel i norsk landbruk»

05. desember kl. 10:00 - 14:00

Prosjekt «Ren biodiesel i norsk landbruk» inviterer med dette til sluttkonferanse torsdag 5. desember kl 1000 ved Scandic Hell Hotell, Værnes, Stjørdal.

Meld deg gjerne på så snart som mulig og senest en uke før, dvs 28.11.2019.

Kontaktperson: Prosjektleder Bjørn Eidem, Ruralis Utredning.
bjorn.eidem@ruralis.no eller telefon 91332277.

Legg til i kalender.

PROGRAM

10:00 – 10:05              Tove Hatling Jystad, Mære landbruksskole (ordstyrer)
             Velkommen til konferansen.

10:05 – 10:35              Hans Christian Endrerud, Høgskolen i Innlandet – Blæstad
Traktorforsøket – Hvordan oppfører traktorene seg med fornybar diesel? Effektivitet, driftssikkerhet, slitasje og servicebehov med den nye dieselen.

10:35 – 10:45              Panel av traktorbrukerne svarer på spørsmål, stilt av Tove  
Ville du gå over til fornybar diesel dersom du kunne? Hvor mye ville du betale av egen lomme i mellomlegg for den nye dieselen?

10:45 – 11:05              Erik Eid Hohle, Energigården – Senter for bioenergi
Forsøk med fornybar diesel i norsk skogsdrift.

 

11:05 – 11:25              Geir Harald Baalsrud Ingeborgrud, ECO-1

Hvor kommer den fornybare dieselen (EN 15940) fra i dag og hvordan lages den?

 

11:25 – 12:05              LUNSJ

12:05 – 12:40              Rune Gjessing, Silva Green fuel.

Fornybar diesel fra norsk skog: framtidsdrøm eller rett rundt hjørnet.

12:40 -13:05               Helge Malum, Felleskjøpet Agri og Ole Jakob Rustad, Eiksentret

Moderne dieselmotorteknologi og utslipp av lokal luftforurensing og klimagasser.

 

13:05 – 13:30              Sigrid Hjørnegård, Norges Bondelag

Hvor går norsk landbruk og hva betyr klimaavtalen som er inngått våren 2019 mellom myndighetene og faglaga.

13:30 – 13:45              Per Skorge, Norges Skogeierforbund

Mer aktiv bruk av skogen i klimakampen, nasjonalt og internasjonalt.

 

13:45 – 13:50              Bjørn Eidem, RURALIS Utredning
Videreføring av problemstillinger fra prosjektet.

 

13:50 – 14:30              Panelleder, Kato Nykvist, Nationen
Paneldialog med innledere og samarbeidspartnere om veien videre for fornybar energi til landbruk i Norge.

Last ned program (PDF)