.156449d9e0436b

Bioøkonomi

Næringsutvikling / Bioøkonomi

Bioøkonomi har etablert seg som et nytt begrep de siste årene. Det refererer til hvordan økonomien kan bli mer bærekraftig ved å bruke biologiske ressurser «smartere».

I prosjektet Biosmart undersøker Ruralis bl.a. hvordan verdiskapingen i bionæringene utvikler seg og hvordan ny aktivitet kan skapes gjennom klynger og nettverk. Utviklingen av bioøkonomien og forvaltningen av ressursene denne inkluderer, er vanskelig å se fraskilt fra næringsutvikling innen produksjon og videreforedling.

For å få til en transisjon mot en bioøkonomi må flere elementer være på plass til rett tid. For å finne hvor det kan være grobunn for nye innovative løsninger og eventuelle barrierer til det, er det essensielt med en dialog med aktuelle stakeholders eller interessenter- de som har en interesse i bioøkonomien. Dette gjør vi gjennom flere foresight-øvelser som er en del av Biosmart-prosjektet på Ruralis.