Foring av fisk Foto: Cargill
Foring av fisk Foto: Cargill

Startkonferanse: Nasjonal og global tilgang på fôrråvarer til akvakultur

06. oktober kl. 10:00 - 14:00

I prosjektet «Nasjonal og global tilgang på fôrråvarer til akvakultur» skal vi beskrive verdens akvakulturproduksjon og -fôromsetning og rollen som norsk akvakultur har i det store bildet! Prosjektet har startkonferanse den 6. oktober kl 10 – 14. Konferansen foregår på nettet (Microsoft Teams).

SE HVEM SOM BLIR MED:

  • Einar Wathne, Bioakva, leder konferansen. Bjørn Eidem, Ruralis presenterer prosjektet.
  • Vidar Gundersen, BioMar, Trygve Berg Lea, Skretting og Ted A. Mollan, Cargill, presenterer fôrnæringa.
  • Knut Røflo, FK Fôrutvikling, sammenligner fôr til fisk og landyr.
  • Turid Synnøve Aas, Nofima, analyserer ressursutnyttelse i norsk laksefôr.
  • Stefan Erbs, Miljøstiftelsen Bellona gir perspektiver på bærekraftig akvakultur.
  • Henrik Stenwig, Sjømat Norge, presenterer EUs Green Deal.
  • Ulf Winther, SINTEF Ocean analyserer klimautslipp fra norsk akvakultur.
  • Anders Melås, Ruralis, presenterer internasjonal sjømatstatistikk og datakilder.

Meld deg på i dag ved å trykke på knappen Påmelding øverst. Påmeldingsfrist er mandag 5.10.2020 kl. 12.00.

Last ned PROGRAM (3.9.2020)

N-5/20 Nasjonal og global tilgang på fôrråvarer til akvakultur

Kontaktperson:

Bjørn Eidem

Ruralis Utredning

Tel: 91332277

Rådhusgata 20, 0151 Oslo