Ansatte

Ansatte / Forskere / Berit Brandth

Berit Brandth

Seniorforsker/professor - Cand.philol. (sosiologi)

Berit Brandth er professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU og forskningsrådgiver ved Norsk senter for bygdeforskning. Ett av Brandths primære forskningstema er kjønn i landbruket. Både maskulinitet og femininitet har stått i fokus og blitt belyst fra vinklinger som arbeid, teknologi, media og organisasjon. For tiden er hun engasjert i prosjekter som studerer kjønn i relasjon til gårdsturisme og ledelse i landbruksorganisasjoner.