Naturbasert gårdsturisme – utfordringer og muligheter

Hovedmålet med prosjektet er å øke kunnskapen om de utfordringer og muligheter som ligger i naturbasert gårdsturisme for å kunne styrke utvikling og verdiskaping. Med naturbasert gårdsturisme tenker vi på familiebedrifter som med utgangspunkt i et gårdsbruk og dets ressurser (inkl naturressurser som utmark, elver, skog, strandsone) tilbyr opplevelser og ulike former for tjenester til besøkende gjester. Prosjektet har fokus på hvordan gårdens ressurser brukes til å skape en alternativ inntektskilde og på vertskapsrollen og gjestene (markedet) og deres forventninger og krav. Datamaterialet vil være gårdsbesøk og intervju med et utvalg gårdbrukerpar som driver turistrelatert virksomhet. Kombinert med en spørreundersøkelse vil dette kunne gi innsikt i kritiske suksessfaktorer og hvordan gårdsturisme influerer på den tradisjonelle gårdsdriften og på yrkesidentiteten. Kvinnenes rolle og kjønnsarbeidsdeling i den nye næringen vil også bli studert..

Prosjektdetaljer

Prosjektperiode

01/01/2008 - 31/12/2010

Prosjektnr

6221.00

Samarbeidspartnere

NTNU, NORUT, NBG

Finansiering

Norges forskningsråd, Forskningsmidler over jordbruksavtalen, HANEN, Sparebank1-MidtNorge

Nyheter

Kyr på seter ved Gol

Feriefolk i fjøset?

Når denne teksten skrives, sitter jeg på hytta vi pleier å leie i ei norsk fjellbygd og tankene…

Les mer

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.