Hovedmålet med prosjektet er å øke kunnskapen om de utfordringer og muligheter som ligger i naturbasert gårdsturisme for å kunne styrke utvikling og verdiskaping. Med naturbasert gårdsturisme tenker vi på familiebedrifter som med utgangspunkt i et gårdsbruk og dets ressurser (inkl naturressurser som utmark, elver, skog, strandsone) tilbyr opplevelser og ulike former for tjenester til besøkende gjester. Prosjektet har fokus på hvordan gårdens ressurser brukes til å skape en alternativ inntektskilde og på vertskapsrollen og gjestene (markedet) og deres forventninger og krav. Datamaterialet vil være gårdsbesøk og intervju med et utvalg gårdbrukerpar som driver turistrelatert virksomhet. Kombinert med en spørreundersøkelse vil dette kunne gi innsikt i kritiske suksessfaktorer og hvordan gårdsturisme influerer på den tradisjonelle gårdsdriften og på yrkesidentiteten. Kvinnenes rolle og kjønnsarbeidsdeling i den nye næringen vil også bli studert..

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.