Ansatte

Ansatte / Forskere / Marcello Graziano

Marcello Graziano

Seniorforsker - PhD (geografi)

Marcello Graziano er seniorforsker ved Ruralis med kontorsted i Trondheim. Han er utdannet i økonomisk geografi med energi som fokusområde. Forskningen til Marcello er sentrert omkring sammenhengene mellom mat, energi, vann og miljø i et bærekraftsperspektiv. Forskningsområder inkluderer implementering av ny teknologi, de sosioøkonomiske konsekvensene av regional utvikling og endring, muligheter og avgrensninger innenfor den blå økonomien og store, mangefasetterte regionale beslutningsprosesser.

I tillegg til stillingen ved Ruralis er Marcello Senior Fellow ved Connecticut Center for Economic Analysis ved University of Connecticut. I denne rollen har han ledet mer enn 20 studier om de økonomiske konsekvensene av politiske beslutninger i USA. Han har også i denne rollen bistått staten Connecticut med utvikling av føderal støtte til barnehager og barnepass under COVID 19 pandemien.

Marcello var Associate Professor ved Southern Connecticut State University (2020-2023, tenured in 2023), Assistant Professor of Economic Geography ved  Central Michigan University (2016-2020), og Postdoctoral Research Fellow i Economic Geography ved SAMS – University of the Highlands and Islands (2014-2016). Marcello har B.Sc. i Foreign Trade and Economics (2007), M.Sc. i International Economics (2009) fra the University of Turin og Ph.D. i Geografi fra the University of Connecticut (2014).