SkillsRoad er et nytt forskningsprosjekt som knytter næringslivets behov i den blå økonomien til de regionale utdanningsinstitusjonene.

Ett av prosjektets hovedmål å identifisere hvilken kompetanse som trengs for å ta i bruk og utvikle de mulighetene som den blå økonomien representerer. Det blir viktig å avdekke misforhold mellom behovet for og tilgangen på slike ferdigheter og kompetanse. Arbeidet er delt inn i fem arbeidspakker som analyserer kompetansebehov, demografi og regionale kompetansegap.

Det er avgjørende at resultatene som kommer fram i prosjektet deles med og formidles til forskere, politikere og næringsliv. Dette gjøres gjennom ulike publikasjoner og virtuelle presentasjoner. Prosjektet gir mulighet til å forstå utfordringer og muligheter i havøkonomien og er derfor også strategisk viktig for Ruralis.

For næringsliv og beslutningstakere gir SkillsRoad relevant innsikt slik at de kan ta riktige beslutninger og utvikle en bærekraftig blå økonomi samtidig med at flaskehalser i arbeidsmarkedet løses. Prosjektet vil bidra til å synliggjøre politiske paradigmer, dilemmaer og utfordringer, og gi et rammeverk for å forstå marine områders utfordringer på nasjonalt og EU-nivå.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.