SkillsRoad: analyse av uoverensstemmelser mellom ferdigheter og regionale økonomiske utviklingsplaner

SkillsRoad er et nytt forskningsprosjekt som knytter næringslivets behov i den blå økonomien til de regionale utdanningsinstitusjonene.

Offshore vindturbinpark utenfor den engelske kyst Foto: Colourbox
Offshore vindturbinpark utenfor den engelske kyst Foto: Colourbox

Ett av prosjektets hovedmål å identifisere hvilken kompetanse som trengs for å ta i bruk og utvikle de mulighetene som den blå økonomien representerer. Det blir viktig å avdekke misforhold mellom behovet for og tilgangen på slike ferdigheter og kompetanse. Arbeidet er delt inn i fem arbeidspakker som analyserer kompetansebehov, demografi og regionale kompetansegap.

Det er avgjørende at resultatene som kommer fram i prosjektet deles med og formidles til forskere, politikere og næringsliv. Dette gjøres gjennom ulike publikasjoner og virtuelle presentasjoner. Prosjektet gir mulighet til å forstå utfordringer og muligheter i havøkonomien og er derfor også strategisk viktig for Ruralis.

For næringsliv og beslutningstakere gir SkillsRoad relevant innsikt slik at de kan ta riktige beslutninger og utvikle en bærekraftig blå økonomi samtidig med at flaskehalser i arbeidsmarkedet løses. Prosjektet vil bidra til å synliggjøre politiske paradigmer, dilemmaer og utfordringer, og gi et rammeverk for å forstå marine områders utfordringer på nasjonalt og EU-nivå.

Prosjektdetaljer

Prosjektperiode

01/11/2023 - 01/11/2025

Prosjektnr

2323

Finansiering

Ruralis

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.