Personale

Ansatte, gjesteforskere og masterstudenter ved Ruralis i 2017. Ruralis etablerte en egen utredningsavdeling med to ansatte i Oslo i mai 2017.

Ledelse


Harald A. Lein
Direktør

Anne Margrethe (Maggi) Brigham
Seniorforsker/forskningsleder (fra 1.9.17)

Svein Frisvoll
Seniorforsker/forskningsleder

Katrina Rønningen
Seniorforsker/forskningsleder (til 1.6.17)

Linn Heidi Vinje
Kontorleder

Ansatte


Reidar Almås
Seniorforsker

Henrik Eli Almaas
Forskningsassistent (fra 1.7.17)

Hilde Bjørkhaug
Seniorforsker

Liv Bjørnaas
Førstekonsulent

Jostein Brobakk

Jostein Brobakk
Stipendiat/forsker

Rob J.F. Burton (Fischer)
Seniorforsker

Maja Farstad
Seniorforsker

Frode Flemsæter
Seniorforsker

Gro Follo
Seniorforsker

Magnar Forbord
Seniorforsker

Borgny Kjølstad Grande
Prosjektmedarbeider Landbruk21Trøndelag

Lillian Hansen
Stipendiat/forsker

Marit S. Haugen
Seniorforsker

Reidun Heggem
Seniorforsker (til 1.5.17)

Renate Marie Butli Hårstad
Forskningsassistent

Fredrik Kampevoll
Forskningsassistent/informasjonskonsulent (fra 18.10.17)

Gunn-Turid Kvam
Seniorforsker

Odd Roger K. Langørgen
IT/Informasjonskonsulent

Brit Logstein

Brit Logstein
Stipendiat/forsker

Maria Luces
Prosjektleder Landbruk21Trøndelag

Pia Piroschka Otte
Seniorforsker

Rita Moseng Sivertsvik
Forskningsassistent

Egil Petter Stræte
Seniorforsker

Tamila Thomassen
Konsulent

Jostein Vik
Seniorforsker

Mariann Villa
Seniorforsker (bistilling til 1.12.17)

Heidi Vinge
Stipendiat/forsker

Alexander Zahl-Thanem
Forsker

Ruralis Utredning (avdeling Oslo)


Bjørn Eidem
Prosjektleder

Per Christian Rålm
Prosjektleder

Bistillinger


Arild Blekesaune
Seniorrådgiver

Hugh Campbell
Gjesteprofessor

Karlheinz Knickel
Gjesteprofessor

Bruce Muirhead
Gjesteprofessor

Mark Shucksmith
Gjesteprofessor

Fullbright stipendiat


Matthew Hoffman

Masterstudenter


Henrik Eli Almaas
Masterstudent

Åslaug Bjerke
Masterstudent

Rebekka L.A. Fretheim
Masterstudent

Kine Ariela Hemli
Masterstudent

Fredrik Kampevoll
Masterstudent

Johanna Marie O. Lien
Masterstudent

Maria B. Underdal
Masterstudent