Styrets beretning

Direktør Harald A. Lein foran ny roll-up med RURALIS

Stiftelsen Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning er et selvstendig forskningsinstitutt lokalisert ved NTNU på Campus Dragvoll i Trondheim. Ruralis har som visjon å være den fremste tilbyderen av frisk kunnskap om samspillet mellom mennesker, steder, verdier og ressurser. Samfunnsoppdraget vårt skal nås ved at vi gjennom fremragende samfunnsvitenskapelig forskning og forskningsbasert utviklings- og…

Les mer

Leder – Av direktør Harald A. Lein

Harald A. Lein

Det er de siste årene arbeidet målrettet med en selvstendighets- og vekststrategi for å bygge kunnskap og nye prosjekter i en helhetlig verdikjede på tvers av forskning, utvikling og innovasjon i et stadig tettere samarbeid med offentlige og private organisasjoner.  I 2017 overoppfyller Ruralis alle Forskningsrådets minstekrav på størrelse, publisering, prosjektfordeling og nasjonale oppdragsinntekter for…

Les mer