Foto: Ruralis
Foto: Ruralis

European region of gastronomy 2022 – pilot study

About the project

Dette skal bli vektlagt når Trondheim og Trøndelag skal inneha statusen European Region of Gastronomy i 2022 (ERG2022). En måte å synliggjøre dette potensialet på og samtidig bidra til utvikling, er samspill mellom kunnskapsmiljøer og bedrifter. Her skal en legge til grunn både miljømessige, økonomiske og sosiale aspekter. Forprosjektet tar utgangspunkt i dette og skal sørge for å forberede aktiviteter og bidrag fra kunnskapsmiljøer og bedrifter som del av ERG202 og med sikte på videre arbeid. Prosjektet er forankret i diskusjoner, prioriterte tiltak og overordnet strategi fra samarbeidspartnerne i prosjektet i nær dialog med ledelsen i ERG2022.

News

Sorry, we found no news related to this project.

Publications

Sorry, we found no publications related to this project.

Contact us

Would you like to get in touch with us?
Fill in the form below and we will answer you as soon as possible.