Regionen Trøndelag har stort potensiale både i økt matproduksjon og økt bærekraft i matproduksjon.

Dette skal bli vektlagt når Trondheim og Trøndelag skal inneha statusen European Region of Gastronomy i 2022 (ERG2022). En måte å synliggjøre dette potensialet på og samtidig bidra til utvikling, er samspill mellom kunnskapsmiljøer og bedrifter. Her skal en legge til grunn både miljømessige, økonomiske og sosiale aspekter. Forprosjektet tar utgangspunkt i dette og skal sørge for å forberede aktiviteter og bidrag fra kunnskapsmiljøer og bedrifter som del av ERG202 og med sikte på videre arbeid. Prosjektet er forankret i diskusjoner, prioriterte tiltak og overordnet strategi fra samarbeidspartnerne i prosjektet i nær dialog med ledelsen i ERG2022.

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.