European region of gastronomy 2022 – pilot study

Regionen Trøndelag har stort potensiale både i økt matproduksjon og økt bærekraft i matproduksjon.

Foto: Ruralis
Foto: Ruralis

Dette skal bli vektlagt når Trondheim og Trøndelag skal inneha statusen European Region of Gastronomy i 2022 (ERG2022). En måte å synliggjøre dette potensialet på og samtidig bidra til utvikling, er samspill mellom kunnskapsmiljøer og bedrifter. Her skal en legge til grunn både miljømessige, økonomiske og sosiale aspekter. Forprosjektet tar utgangspunkt i dette og skal sørge for å forberede aktiviteter og bidrag fra kunnskapsmiljøer og bedrifter som del av ERG202 og med sikte på videre arbeid. Prosjektet er forankret i diskusjoner, prioriterte tiltak og overordnet strategi fra samarbeidspartnerne i prosjektet i nær dialog med ledelsen i ERG2022.

Contact us

Would you like to get in touch with us?
Fill in the form below and we will answer you as soon as possible.