Huge amounts of water flowing in the river near the Hunderfossen hydroelectric power station in Norway.
Vannkraft-Norge produserer mer fornybar energi enn vi forbruker. Samtidig har vi forpliktet oss overfor EU til å øke vår produksjon av fornybar energi. Foto: Colourbox

Klima- og ressursforvaltning

Klimaendringer, energiproduksjon og styrking av naturmangfold er alle sentrale utfordringer som i lang tid framover vil sette sitt preg på distriktssamfunn og forvaltning av utmarksressurser.

 

Forsvarlig forvaltning av klima og naturressurser krever utvikling og bruk av forskningsbasert kunnskap. Vi forsker på prosesser knyttet til innføring av klimatiltak og konsekvensene klimahåndteringen får. Å utvikle kunnskap om bærekraftig forvaltning og bruk og vern, er også en viktig del av forskningen vår innenfor dette fagområdet. Denne forskningen omfatter blant annet hvordan ressursforvaltning påvirker og påvirkes av klimautfordringene, den fremvoksende bioøkonomien, det grønne skiftet, energiproduksjon, samt endrede holdninger til natur og utmark.

Fagområder innenfor Klima- og ressursforvaltning
Forskningsleder
Maja Farstad

Maja Farstad Forskningsleder/Seniorforsker +47 918 23 469