Rørosmeieriet har fått et vidt utvalg av økologiske meieriprodukter, som fokuserer på kvalitet over masseproduksjon.
Rørosmeieriet har et vidt utvalg av økologiske meieriprodukter.

Økologisk mat og matproduksjon

Økologisk mat og matproduksjon

Økologisk mat og matproduksjon har de siste årene blitt en stadig større og vanligere del av norsk landbruk, og forbruk. Innenfor landbruket, så er dette en egen driftsform eller produksjonsmetode som det er fastsatt detaljerte minstekrav til. Økologisk mat og matproduksjon innebærer ofte også egne verdikjeder i markedet for mat i Norge.

Innenfor et samfunnsvitenskapelig perspektiv, så er Ruralis interessert i temaet økologi, og har vært og er involvert i relevante forskningsprosjekt.