Vi forsker særlig på organisering av innovasjon; hva fremmer og hemmer innovasjon i organisasjoner og bransjer.

Når det gjelder innovasjon har vi studert nye samarbeidsformer i verdikjeden for lokalmat både for å opprettholde kvalitet i produktene og for å oppnå storskalafordeler, som kan sies å være organisasjonsmessige innovasjoner. Vi har også studert innovative samarbeidsformer i turistnæringen.

I prosjektet Kompetent bonde studerer vi innovative samarbeidsformer og metoder for kunnskapsformidling mellom bønder og rådgivere i landbruket. En del av studien går også på å studere hvordan rådgivningsorganisasjonene i landbruket arbeider for økt innovasjon i rådgivningen rettet mot bøndene.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.