Liste Rutenett

Ulykker i landbruket

Til tross for at kun tre prosent av norske arbeidstakere er sysselsatt i landbruket, står sektoren for 20-30 prosent av…

Les mer

GOFOOD pakke B

GOFOOD Matmaktskal analysere endringar i forvaltninga av matsystemet, inkludert samhandling mellom bedrifter ; partnarskap mellom private og offentleg sektor ;…

Les mer

Dyretragedier – forprosjekt

Hovedmålsetningen med forprosjektet er å gi en samfunnsvitenskapelig basert begynnende redegjørelse for hva som leder til dyretragedier i landbruket. Prosjektet…

Les mer

Samhandling i skognæringen

Økonomisk internasjonalisering og nasjonale politiske reformer har omforma skognæringas institusjonelle rammeverk. Samtidig er det et stort behov – på grunn…

Les mer

Rural mobilitet

Utgangspunktet for prosjektet er den utvidede mobiliteten i fritida som for en stor del av den norske befolkningen innebærer reiser…

Les mer

Grønn omsorg

”Inn på tunet” og ”Grønn omsorg” er fellesnavn på ulike tilbud og aktiviteter som bønder gir innen omsorg, rehabilitering, opplæring,…

Les mer

Kostvaner i etablerende hushold

En viktig ernæringspolitisk målsetning er å redusere kost-holds–relaterte helseskader i befolkningen. For å oppnå denne mål-setningen er det viktig å…

Les mer