Liste Rutenett

Kulturarv kyst – innland

Prosjektets hovedmål er å undersøke prosesser hvor kulturarv i form av kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap ses som en ressurs for…

Les mer

Jordbruk og kulturarv

Prosjektet retter søkelyset på koblingen mellom et aktivt jordbruk og produksjon eller vedlikehold av norsk kulturarv. Jordbruket har hatt stor…

Les mer

Evaluering av reg. miljøprogram

Prosjektet skal evaluere ordningen “Regionale miljøprogram” i landbruket som ble innført i 2004. Miljøprogrammene utarbeides for hvert fylke med Fylkesmannens…

Les mer