Liste Rutenett

Ulykker i landbruket

Til tross for at kun tre prosent av norske arbeidstakere er sysselsatt i landbruket, står sektoren for 20-30 prosent av…

Les mer

Dyretragedier – forprosjekt

Hovedmålsetningen med forprosjektet er å gi en samfunnsvitenskapelig basert begynnende redegjørelse for hva som leder til dyretragedier i landbruket. Prosjektet…

Les mer

Evaluering av BU-midler

Sammen med Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) skal Bygdeforskning gjennomføre en evaluering av de fylkesvise bygdeutviklingsmidlene. Prosjektet gjennomføres på…

Les mer

Rural mobilitet

Utgangspunktet for prosjektet er den utvidede mobiliteten i fritida som for en stor del av den norske befolkningen innebærer reiser…

Les mer

Den kreative trønderbonden

I prosjektet skal omfang og kjennetegn for landbruksbasert tjenesteproduksjon i Trøndelag kartlegges, og det samme skal faktorer som forklarer framveksten…

Les mer

Evaluering av reg. miljøprogram

Prosjektet skal evaluere ordningen “Regionale miljøprogram” i landbruket som ble innført i 2004. Miljøprogrammene utarbeides for hvert fylke med Fylkesmannens…

Les mer