Liste Rutenett

Næringsutviklingskommunen 2030

Notatet skal drøfte viktige samfunnsdrivere/-endringer som vi vet eller tror vil påvirke distriktskommuners handlingsrom for lokal og regional næringsutvikling fram…

Les mer

Mat, kultur og reiseliv

Det strategiske programmet “Mat, kultur og reiseliv” er et fireårig program (2007-2010) finansiert av Norges forskningsråd. Hovedmålet for programmet er…

Les mer