Liste Rutenett

GOFOOD pakke B

GOFOOD Matmaktskal analysere endringar i forvaltninga av matsystemet, inkludert samhandling mellom bedrifter ; partnarskap mellom private og offentleg sektor ;…

Les mer

Evaluering av BU-midler

Sammen med Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) skal Bygdeforskning gjennomføre en evaluering av de fylkesvise bygdeutviklingsmidlene. Prosjektet gjennomføres på…

Les mer

Samhandling i skognæringen

Økonomisk internasjonalisering og nasjonale politiske reformer har omforma skognæringas institusjonelle rammeverk. Samtidig er det et stort behov – på grunn…

Les mer