Liste Rutenett

Næringsutviklingskommunen 2030

Notatet skal drøfte viktige samfunnsdrivere/-endringer som vi vet eller tror vil påvirke distriktskommuners handlingsrom for lokal og regional næringsutvikling fram…

Les mer