Norske myndigheter har ambisiøse målsettinger for bioenergi, og et økende antall bedrifter har de siste årene startet opp aktivitet innen bioenergi. Hvor mye av forsyningskjeden de kontrollerer varierer. I mindre, lokale kjeder kan samarbeidende bønder kontrollere alle steg fra skogbruk til levering av varme (“Bondevarme”). I store, mer regionale kjeder kan skogeiere levere råstoffet, mens ulike andre foretak tar seg av resten av forsyningskjeden. Betingelsene for bioenergi og de involverte aktører varierer mellom regioner. I dette prosjektet vil vi undersøke erfaringene til aktører i små og mellomstore forsyningskjeder i tre skogregioner, Vestlandet, Østlandet og det Nordenfjellske. I samarbeid med ulike partnere skal prosjektet stimulere prosesser for bedre tilgang til råstoff og logistikkløsninger “fra skog til varme”. Hovedmålet er å bidra til kunnskap og økt kompetanse om virkemåten og aktørers erfaringer i små og mellomstore forsyningskjeder for bioenergi og avdekke kritiske faktorer for utvikling og forsyning av bioenergi i ulike regioner.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.