Hva skjer når distrikts-Norge i stadig større grad ‘deltids-befolkes’ av utenbygds folk som har sine ‘andre hjem’ (hytter, landsteder, fritidsboligere etc.) på bygda?

Forskningsprosjekt skal studere den kraftige veksten i nordmenns anskaffelser og bruk av forskjellige typer fritidsboliger, det som også kan kalles ‘andrehjem’. Spesielt vil prosjektet analysere hvordan relasjonene mellom bygd og by endres etter hvert som den ‘urbane’ befolkningen bruker mer tid og legger igjen flere økonomiske ressurser på bygda. Sentrale problemstillinger er:

– Hvordan påvirker fremveksten av andrehjem de norske bygdesamfunnene, blant med     tanke på mulighetene for ny næringsvirksomhet?

– Hvilke økonomiske og sosiale konflikter oppstår når byfolk møter bygdefolk, spesielt med tanke på arealbruk?

– Hvordan kan fastboende og fritidsfolks ulike perspektiver på hva som er ‘den gode     bygda’ og ‘det gode bygdeliv’ skape problemer for en konstruktiv dialog og utvikling av ‘andrehjems’-sektoren i bygdesamfunnene?

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.