Bygdeliv

Bygdeliv og kultur

Lokalsamfunn / Bygdeliv og kultur

Her forsker vi på lokalt kulturliv og næringsutvikling. Vi har forsket på ulike tema som berører sosiale, kulturelle og næringsmessige endringer. Opplevelser av bygdeliv og byliv er for eksempel tema for våre analyser av flyttemotiv og inkludering i lokalsamfunn. Forskere fra Ruralis har redigert flere antologier som viser mangfold og brytninger i norske bygdesamfunn.