Bruk av ubebodde landbrukseiendommer

Til tross for at svært mange norske landbrukseiendommer står tomme, legges en relativt liten andel av disse ut for salg. Landbrukseiendommer har stor innvirkning på det rurale landskapet så vel som på den demografiske utviklingen i mange lokalsamfunn. Eiendommene har dermed stor betydning for verdiskaping og bosetting i store deler av landet, og at mange av disse eiendommene står ubebodde har potensielt betydelige negative konsekvenser. I prosjektet skal Bygdeforskning: 1) Identifisere sentrale problemstillinger med sikte på økt aktivitet og utnyttelse av bosettingspotensialet på ubebodde landbrukseiendommer. 2) Systematisere erfaringene med allerede gjennomførte tiltak i kommuner og regioner med sikte på å få til bosetting på ubebodde landbrukseiendommer. 3) Skaffe tilveie kunnskap om lokalisering, tilstand, bruk, eiere og eierforhold på ubebodde landbrukseiendommer. 4) Identifisere faktorer som fremmer eller hemmer omsetning av ubebodde landbrukseiendommer.

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.