CULTOUR: Reiseliv og kulturlandskap: kjennetegn, forvaltning og opplevelser

Prosjektets hovedmål er å øke kunnskapen om relasjonene mellom jordbrukets kulturlandskap og reiselivets bruk av og behov for dette landskapet. Bruken av det norske landskapet har endret seg betydelig de siste tiårene. Gjengroinga skjer i størst omfang i utmarka, seterregionene og langs kysten. I tillegg ser vi at innmark med dårlig produksjonspotensial er sterkt utsatt for gjengroing. Det er mest gjengroing i Nord-Norge og på Vestlandet, i skogen på Sørlandet og i fjellstrøkene i innlandet. Hvis gjengroinga fortsetter i samme takt som i dag, vil vi ifølge beregninger gjort av forskerne ved Norsk institutt for skog og landskap, få et mer monotont landskap med større flater av samme vegetasjonstype

Prosjektdetaljer

Prosjektleder

Prosjektperiode

01/01/2009 - 31/12/2012

Samarbeidspartnere

Norsk senter for bygdeforskning, Transportøkonomisk institutt, The James Hutton Institute (Skottland) og Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research (Sveits)

Finansiering

Norges Forskningsråd og næringspartnere: Norges Bondelag via jordbruksavtalen, Norsk Skogeierforbund via Skogtiltaksfondet, NHO Reiseliv, Innovasjon Norge og Riksantikvaren

Nyheter

Beklager, vi fant ingen nyheter relatert til dette prosjektet.

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.