Verten Kulturstua
Foto: Marit S. Haugen

Reiseliv og turisme

Næringsutvikling / Reiseliv og turisme

Reiseliv blir en stadig viktigere næring i distriktene. Bygdeforskning undersøker bl.a. hvordan aktører driver naturbaserte reiselivsbedrifter og utvikler nettverk og produkter. Et annet viktig tema er hvordan reiselivet kan holdes bærekraftig etter hvert som aktiviteten øker. Vi har forsket på naturbasert gårdsturisme og hvordan gårdens ressurser brukes til å skape en alternativ inntektskilde. En sentral del har vært å undersøke hvilke muligheter og utfordringer både næringa og vertskapet møter.