Ansatte

Ansatte / Forskere / Heidi Vinge (sluttet november 2021)

Heidi Vinge (sluttet november 2021)

Forsker - PhD (sosiologi)

Heidi Vinge er sosiolog og forsker ved RURALIS.

Forskningen hennes fokuserer på kunnskap og konflikter i forvaltning av arealer. I doktorgraden fra Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU utforsket hun de sosiale vilkårene for jordvern i politikk og planlegging. Her studerte Vinge hva som hemmer og fremmer jordvernet i de samfunnsmessige prosessene på ulike nivå, fra kommune til region og stat, og i organisasjonssfæren. Hun hadde hovedfokus på vilkårene for jordvern i Norge, men studerte også et eksempel på tilsynelatende «best practice» jordvern i Ontario, Canada.

Aktuelle forskningsinteresser er bærekraftig arealbruk og endringsprosesser i matsystemer. Hun er spesielt interessert i å utforske landbruket og landbrukspolitikkens samfunnsmessige legitimitet. Nylig er hun involvert i forskning på fragmentering av jordbruksarealer, og biologisk mangfold i byplanlegging.

Vinge var gjesteforsker ved Global Food Politics Group, Faculty of Environment, University of Waterloo, Canada fra august til desember 2015.

Doktoravhandling