Forskere

Heidi Vinge

Forsker - Master i sosiologi

Kontorsted: Trondheim

Last ned CV

Publikasjoner i Cristin

Heidi Vinge er sosiolog og forsker ved RURALIS. Hun fullfører nå sin doktorgradsavhandling ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU. Avhandlingen har tittelen «Boliger, infrastruktur eller matproduksjon? Diskurser om matjord i byenes randsoner.»

I doktorgradsprosjektet studerer Vinge hva som hemmer og fremmer jordvernet i de samfunnsmessige prosessene på ulike nivå, fra kommune til region og stat, og i organisasjonssfæren. Hun har hovedfokus på Norge, men studerer også et eksempel på det som kan kalles «best practice» jordvern i Ontario, Canada. Heidi Vinge ser i sin doktorgrad på hvordan forenkling fungerer som en måte å håndtere komplekse problemstillinger i de politiske prosessene, og hvilken rolle ulike former for kunnskap og forståelser av virkeligheten spiller her.

Doktorgraden er en del av forskningsprosjektet FORFOOD – Frogs, fuel, finance or food? Kulturer, verdier, etikk og politikk når matjord forvaltes (Lenke: https://forfood.bygdeforskning.no), som finansieres av Norges forskningsråds program SAMKUL «Kulturelle forutsetninger for samfunnsutviklingen».

Vinge var gjesteforsker ved Global Food Politics Group, Faculty of Environment, University of Waterloo, Canada fra august til desember 2015