Den kreative trønderbonden

I prosjektet skal omfang og kjennetegn for landbruksbasert tjenesteproduksjon i Trøndelag kartlegges, og det samme skal faktorer som forklarer framveksten av disse. Et av målene er å analysere i hvilken grad vekst i tjenesteproduksjonen går på bekostning av den tradisjonelle gårdsdrifta. Utgangspunktet for prosjektet er en hypotese om at bønder er en av de mest kreative yrkesgrupper vi finner i dag. Prosjektet søker med andre ord å utfordre forståelsen som den amerikanske professoren Richard Florida har skapt om at de mest kreative personene jobber innen felt som data, arkitektur, kunst, design – altså høyt utdannede personer bosatt i storbyen. Bakgrunnen for det nye forskningsprosjektet er resultater fra kunnskapsbasen “Trender i norsk landbruk”, som er en omfattende spørreundersøkelse Bygdeforskning gjennomfører annethvert år. Undersøkelsen fra 2006 viser at nesten 60 prosent av gårdbrukerne driver annen næringsvirksomhet ved siden av det tradisjonelle landbruket. Dette “mangesysleriet” består av alt fra brøyting til opplevelsesturisme, og gir et utvidet bilde av hva det vil si å være bonde.

Prosjektdetaljer

Kontaktperson

Ekstern prosjektleder

Prosjektnr

6212.00

Prosjektperiode

01/01/2007 - 31/12/2007

Nyheter

Beklager, vi fant ingen nyheter relatert til dette prosjektet.

Publikasjoner

Beklager, vi fant ingen publikasjoner relatert til dette prosjektet.

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.