Innovasjons- og samskapingsprosjekt i perioden 2020-2023, med deltakelse fra seks prosjektkommuner.

Utgangspunktet er at de minste kommunene ofte har liten kapasitet til å møte plankrav grunnet ressursknapphet, få personer med mange roller og oppgaver, ingen «lettelser» i plankravene sammenliknet med store kommuner. Prosjektet tar sikte på å bøte på dette ved å foreslå forenklinger og forbedringer knyttet til plan og utviklingsprosesser i kommuner med under 2500 innbyggere. Prosjektet skal munne ut i konkrete forslag til endringer, som også kan komme andre (små)kommuner til nytte. Videre er målet at Distriktssentret og fylkeskommunene kan tilpasse og forbedre sin veiledning mot de minste kommunene i deres samfunnsplanlegging.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.