Foto: Jostein Brobakk
Foto: Jostein Brobakk

Distriktskommune 3.0: Bedre samfunnsutvikling gjennom forenkling av kommuneplanlegging i de minste kommunene

Innovasjons- og samskapingsprosjekt i perioden 2020-2023, med deltakelse fra seks prosjektkommuner.

Utgangspunktet er at de minste kommunene ofte har liten kapasitet til å møte plankrav grunnet ressursknapphet, få personer med mange roller og oppgaver, ingen «lettelser» i plankravene sammenliknet med store kommuner. Prosjektet tar sikte på å bøte på dette ved å foreslå forenklinger og forbedringer knyttet til plan og utviklingsprosesser i kommuner med under 2500 innbyggere. Prosjektet skal munne ut i konkrete forslag til endringer, som også kan komme andre (små)kommuner til nytte. Videre er målet at Distriktssentret og fylkeskommunene kan tilpasse og forbedre sin veiledning mot de minste kommunene i deres samfunnsplanlegging.

Prosjektdetaljer

Prosjektnr

6601

Prosjektperiode

01/01/2020 - 31/12/2023

Samarbeidspartnere

Nordlandsforskning

Finansiering

Distriktssenteret

Nyheter

Bedre planlegging skal gjøre små kommuner mer effektive

Mange distriktskommuner opplever at innbyggertallet synker, gjennomsnittsalderen øker og det blir færre yrkesaktive i forhold til antall personer…

Les mer

Publikasjoner

Beklager, vi fant ingen publikasjoner relatert til dette prosjektet.

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.