Odda Kommune
Illustrasjonsbilde fra Odda Kommune Foto: Colourbox

Kommunestruktur

Kommunestruktur

Norske kommuner står i en omskiftelig tid, hvor kommunenes territorielle inndeling settes under et endringspress. Her forsker vi på ulike sider ved kommunereform, kommunesammenlåing og samspillet mellom store og små kommuner. Distriktskommunens situasjon er sentralt i vår forskning.