For å ivareta og styrke verdiskapingen i landbruket, trengs et større fokus på de menneskelige ressursene i landbruksnæringa. Hva skal til for at bønder i dag fortsatt vil være matprodusenter om fem år eller ti år, og at rekrutteringen til næringen blir opprettholdt? Et viktig kjennetegn ved det norske landbruket, er at familien og ikke bare den enkelte bruker i ulik grad og på ulike måter er involvert i gårdsdrifta. Prosjektet skal utvikle kunnskap om ektefelle/samboers medvirkning på gårdsbruk, hvilke faktorer som har betydning for involvering, og hvilken betydning denne har for verdiskaping, næringsutvikling, trivsel, rekruttering og langsiktig drift. 

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.