Er bonden alene? Betydning av ektefelle/samboeres involvering på gårdsbruket

For å ivareta og styrke verdiskapingen i landbruket, trengs et større fokus på de menneskelige ressursene i landbruksnæringa. Hva skal til for at bønder i dag fortsatt vil være matprodusenter om fem år eller ti år, og at rekrutteringen til næringen blir opprettholdt? Et viktig kjennetegn ved det norske landbruket, er at familien og ikke bare den enkelte bruker i ulik grad og på ulike måter er involvert i gårdsdrifta. Prosjektet skal utvikle kunnskap om ektefelle/samboers medvirkning på gårdsbruk, hvilke faktorer som har betydning for involvering, og hvilken betydning denne har for verdiskaping, næringsutvikling, trivsel, rekruttering og langsiktig drift. 

Prosjektdetaljer

Prosjektperiode

09/01/2014 - 09/01/2014

Prosjektnr

6312.00

Samarbeidspartnere

KUN Senter for kunnskap og likestilling (KUN) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF)

Nyheter

Odelsjentene: Dyrene er Thereses antidepressiva

I en serie på VG+ kan du møte fem norske odelsjenter som har overtatt gården de er født…

Les mer

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.