Evaluering av BU-midler

Sammen med Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) skal Bygdeforskning gjennomføre en evaluering av de fylkesvise bygdeutviklingsmidlene. Prosjektet gjennomføres på oppdrag fra Innovsjon Norge, og skal sluttføres i juni 2009. Evalueringen skal ta hensyn til BU-midlenes kontekst og sammensatte innhold som en del av en helhetlig landbrukspolitikk, måle effekter på flere nivåer, både på driftsnivå og et mer helhetlig regional- og samfunnsnivå. Det vil bli benyttet flere typer data, blant annet Bygdeforsknings egen database Trender i norsk landbruk og NILFs Driftsgranskninger. I tillegg vil det bli samlet inn egne data på fylkesnivå og gjennomført en case-studie. Evalueringen vil omfatte både BU-milder som gis til tradisjonelt landbruk og til tilleggsnæringer.

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.