Evaluering av Midt-Skandinavisk regionsprosjekt

Midt-Skandinavisk regionprosjekt har vært et regionalt utviklingsprosjekt på tvers av riksgrensen, og omfattet Frostviken og Hotagen i de svenske kommunene Strömsund og Krokom, og Lierne og Røyrvik kommune i Norge. Prosjektet er drevet i perioden 2009 til 2011, og har hatt som hovedmål å stoppe nedgangen i folketall i regionen, styrke det offentlige servicetilbudet, bidra til økt livskvalitet blant folk, og være et utstillingsvindu for norsk og svensk distriktspolitikk gjennom utprøving av nye virkemidler som reduserer grensehindre og bidrar til utvikling i grenseregionen. Norsk senter for bygdeforskning har evaluert prosjektet. Konklusjonen er at prosjektet har hatt ambisiøse mål når det gjelder å stoppe nedgangen i folketall og fjerning av grensehindre. Disse målene er ikke nådd. Prosjektet har likevel oppnådd mye gjennom økt kommunalt samarbeid, mobilisering av mange innbyggere i et bredt spekter av aktiviteter, restituering av en regional identitet internt i regionen, og synliggjøring av regionen, med dens muligheter og utfordringer, eksternt.

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.