Evaluering av reg. miljøprogram

Prosjektet skal evaluere ordningen “Regionale miljøprogram” i landbruket som ble innført i 2004. Miljøprogrammene utarbeides for hvert fylke med Fylkesmannens landbruksavdeling som ansvarlig instans. Evalueringen skal beskrive og vurdere målrettingen av ordningen, forvaltningseffektivitet og informasjon og medvirkning, og gi innspill til rullering og videreføring av ordningen.

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.