Prosjektet skal evaluere ordningen “Regionale miljøprogram” i landbruket som ble innført i 2004. Miljøprogrammene utarbeides for hvert fylke med Fylkesmannens landbruksavdeling som ansvarlig instans. Evalueringen skal beskrive og vurdere målrettingen av ordningen, forvaltningseffektivitet og informasjon og medvirkning, og gi innspill til rullering og videreføring av ordningen.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.