Formålet med denne studien er ikke å estimere omfanget av grensehandelen mot Sverige og Finland, men derimot å forstå og forklare grensehandel som fenomen. Vi skal analysere hvordan grensehandel framstår som levd virkelighet, og studere grensehandel slik dette utspiller seg på dens rette plass: På grensa. Vi skal gripe hvordan grensehandel framstår for grensehandlerne selv og dem i mellom: Hvordan de forstår, opplever og praktiserer grensehandel, hvilke rasjonalitet som ligger til grunn, og hvordan “billighet” konstrueres. Fenomenet grensehandel skal belyses både ved hjelp av kvalitative og kvantitative tilnærminger, men med klar hovedvekt på de kvalitative.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.