Fenomenet grensehandel – rasjonalitet mer enn galskap?

Formålet med denne studien er ikke å estimere omfanget av grensehandelen mot Sverige og Finland, men derimot å forstå og forklare grensehandel som fenomen. Vi skal analysere hvordan grensehandel framstår som levd virkelighet, og studere grensehandel slik dette utspiller seg på dens rette plass: På grensa. Vi skal gripe hvordan grensehandel framstår for grensehandlerne selv og dem i mellom: Hvordan de forstår, opplever og praktiserer grensehandel, hvilke rasjonalitet som ligger til grunn, og hvordan “billighet” konstrueres. Fenomenet grensehandel skal belyses både ved hjelp av kvalitative og kvantitative tilnærminger, men med klar hovedvekt på de kvalitative.

Prosjektdetaljer

Prosjektperiode

01/01/2002 - 31/12/2004

Prosjektnr

6147.00

Samarbeidspartnere

Statens institutt for forbruksforskning (SIFO)

Finansiering

Norges forskningsråd (Bioproduksjon og foredling)

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.