Følgeevaluering av regjeringas småsamfunnssatsing

Norsk senter for bygdeforskning har følgeevaluert Kommunal- og regionaldepartementets (KRD) Småsamfunnssatsing. En hovedkonklusjon er at Småsamfunnssatsingen virker. Det begrunner vi med satsingens betydning for mobilisering og engasjement i lokalt utviklingsarbeid. Den har vært et supplement til ordinære støtteordninger og forvaltningsapparat. I tillegg har satsingen bidratt til styrket motivasjon i lokalt utviklingsarbeid og bedre synliggjøring av det arbeidet som gjøres lokalt. Satsinger av denne typen har et forbedringspotensial særlig knyttet til utfordringene i de lokale prosjektene, som svak forankring, mangel på forpliktende avtaler mellom aktører, stor frivillig innsats, prosjektlederensomhet, manglende læringsoverføring og usikkerhet for videre drift. Til senere satsinger anbefaler vi inngåelse av avtaler og klare ansvarsforhold mellom deltakende parter, gjennomføring av målrettede samlinger med forpliktende deltagelse, bevissthet rundt og strategier i forhold til differensiert prosjektportefølje, krav til støttende organisering rundt prosjektleder, innføring av mentorordning og partnerskap mellom sektorer i offentlig forvaltning, opprettelse av ressursbank for ildsjeler, tydeliggjøring og styrking av KRDs rolle i forhold til småsamfunn, og en veileder i lokal samfunnsutvikling. Bygdeforskning har også opprettet en egen nettside (www.smasamfunn.no) i forbindelse med prosjektet. Siden fungerer blant annet som en informasjonskanal for alle relevante aktører. Publikasjoner fra prosjektet: Veileder i lokal samfunnsutvikling. Finnes i trykt og digital versjon, link digital versjon finnes her: www.smasamfunn.no Holm, Frank Egil og Mariann Villa (2010) Små samfunn tar sats. Sluttrapport fra følgeevalueringen av Regjeringens Småsamfunnssatsing. Rapport 5/10, Trondheim: Norsk senter for bygdeforskning. Frank Egil Holm og Egil Petter Stræte (2008): "Utfordringer i lokalt utviklingsarbeid" Delrapport fra følgeevalueringen av Regjeringens småsamfunnssatsing. Rapport 14/08. Trondheim: Bygdeforskning

Nyheter

Beklager, vi fant ingen nyheter relatert til dette prosjektet.

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.