Forstudie strategisk næringsplan – Tydal

Bygdeforskning skal på oppdrag fra Tydal kommune gjøre en forstudie knyttet til mulige utviklingsscenarier for landbruket i Tydal. Arbeidet utføres ved å gjennomføre intervjuer med et antall lokale og regionale aktører, samt ved å gjennomføre to stakeholdermøter i Tydal. Arbeidet oppsummeres i et notat og overleveres oppdragsgiver ved prosjektets avslutning. Arbeidet skal benyttes som en del av grunnlaget for en strategisk næringsplan i Tydal kommune.

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.