Bygdeforskning skal på oppdrag fra Tydal kommune gjøre en forstudie knyttet til mulige utviklingsscenarier for landbruket i Tydal. Arbeidet utføres ved å gjennomføre intervjuer med et antall lokale og regionale aktører, samt ved å gjennomføre to stakeholdermøter i Tydal. Arbeidet oppsummeres i et notat og overleveres oppdragsgiver ved prosjektets avslutning. Arbeidet skal benyttes som en del av grunnlaget for en strategisk næringsplan i Tydal kommune.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.