Dette er et doktorgradsprosjekt hvor hovedmålsetningen er å belyse følgende problemstillinger gjennom en antropologisk tilnærming: 1) Hvordan utøver kvinnelige og mannlige forvaltningsaktive skogeiere forvalterrollen? 2) Er det kjønns- og aldersforskjeller med hensyn til hvilke arbeidsoppgaver som vektlegges, utøves og hvilke forståelser som ligger til grunn for dette når det gjelder skogeieres forvaltning av skogen/utmarksressursen, praktisk skogsarbeid og næringsorganisatorisk arbeid? 3) Er det slik at en kan snakke om en kvinnelig og en mannlig forvaltningsmodell blant skogeiere? I så fall på hvilken måte, hvordan kan dette forklares og har det noen (praktisk) betydning?

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.