Forvaltningsaktive skogeiere: Kvinners utforming og utøvelse av forvalterrollen i relieff til menns

Dette er et doktorgradsprosjekt hvor hovedmålsetningen er å belyse følgende problemstillinger gjennom en antropologisk tilnærming: 1) Hvordan utøver kvinnelige og mannlige forvaltningsaktive skogeiere forvalterrollen? 2) Er det kjønns- og aldersforskjeller med hensyn til hvilke arbeidsoppgaver som vektlegges, utøves og hvilke forståelser som ligger til grunn for dette når det gjelder skogeieres forvaltning av skogen/utmarksressursen, praktisk skogsarbeid og næringsorganisatorisk arbeid? 3) Er det slik at en kan snakke om en kvinnelig og en mannlig forvaltningsmodell blant skogeiere? I så fall på hvilken måte, hvordan kan dette forklares og har det noen (praktisk) betydning?

Prosjektdetaljer

Prosjektperiode

01/01/2002 - 31/12/2008

Prosjektnr

6140.00

Finansiering

Norges forskningsråd (Bioproduksjon og foredling), Jenter i Skogbruket (Landbruksdepartementet) og Norges Skogeierforbund

Nyheter

Kvinnebonde hilser på kalv Foto: Odd Roger K. Langørgen

Heia kvinner i landbruket!

Tidligere denne uken kom altså statistikken som viser at kun 16 prosent av norske bønder er kvinner. Statistikken…

Les mer

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.