Forvaltningsaktive skogeiere: Kvinners utforming og utøvelse av forvalterrollen i relieff til menns

Dette er et doktorgradsprosjekt hvor hovedmålsetningen er å belyse følgende problemstillinger gjennom en antropologisk tilnærming: 1) Hvordan utøver kvinnelige og mannlige forvaltningsaktive skogeiere forvalterrollen? 2) Er det kjønns- og aldersforskjeller med hensyn til hvilke arbeidsoppgaver som vektlegges, utøves og hvilke forståelser som ligger til grunn for dette når det gjelder skogeieres forvaltning av skogen/utmarksressursen, praktisk skogsarbeid og næringsorganisatorisk arbeid? 3) Er det slik at en kan snakke om en kvinnelig og en mannlig forvaltningsmodell blant skogeiere? I så fall på hvilken måte, hvordan kan dette forklares og har det noen (praktisk) betydning?

Prosjektdetaljer

Prosjektnr

6140.00

Prosjektperiode

01/01/2002 - 31/12/2008

Finansiering

Norges forskningsråd (Bioproduksjon og foredling), Jenter i Skogbruket (Landbruksdepartementet) og Norges Skogeierforbund

Nyheter

Kvinnebonde hilser på kalv Foto: Odd Roger K. Langørgen

Heia kvinner i landbruket!

Tidligere denne uken kom altså statistikken som viser at kun 16 prosent av norske bønder er kvinner. Statistikken…

Les mer

Publikasjoner

Beklager, vi fant ingen publikasjoner relatert til dette prosjektet.

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.