Governance, forvaltning og implementering av integrert bruk- og vernpolitikk

I løpet av de siste tiårene har medvirkning fra berørte parter og en tverrsektoriell tilnærming til miljøforvaltning vunnet terreng i internasjonal miljøpolitikk. Også i Norge har disse prinsippene fått økt fokus, blant annet gjennom Fjellteksten og St mld 48 "Bruk og vern av kystsonen". Allikevel opplevere man stadig et høyt frustrasjons- og konfliktnivå mellom landbruket, havbruket, og grunneiere på den ene siden, og norske miljømyndigheter på den andre. Dette prosjektet, som er et samarbeid mellom Norsk senter for bygdeforskning, Nordlandsforskning og Trøndelag forskning og utvikling har som formål å studere ulike faktorer som er med på å skape praktisk politikk på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Ideologiske, kunnskapsmessige og kommunikative aspekter vil bli belyst, så vel som rammebetingelser i byråkratiet og den interaksjon som foregår mellom miljømyndigheter og ulike berørte parter (næringsaktører, frivillige organisasjoner m.m.). I prosjektet vil vi studere tolkningene av "Fjellteksten" og "Kyststrategien", og ulike institusjonelle responser og innramminger av integrert bruk og vernpolitikk.

Prosjektdetaljer

Prosjektperiode

01/01/2008 - 31/12/2011

Prosjektnr

6222.00

Samarbeidspartnere

Nordlandsforskning og Trøndelag forskning og utvikling

Finansiering

Norges forskningsråd

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.