Grønn omsorg

”Inn på tunet” og ”Grønn omsorg” er fellesnavn på ulike tilbud og aktiviteter som bønder gir innen omsorg, rehabilitering, opplæring, trening og annet på gården. Interessen og aktiviteten er økende. Pr i dag er ca 700 tilbud i drift i Norge. Senter for bygdeforskning har fått finansiering fra Norges forskningsråd for å kartlegge og vurdere tilbud og erfaringer i Norge i dag. Prosjektets målsetting: Å fremskaffe kunnskap om Grønn omsorg/Inn på tunet som nisje eller tilleggsnæring for bøndene. Vi skal også undersøke kunnskapsgrunnlag og hvilken oppslutning Grønn omsorg/Inn på tunet har. Del-målene er å fremskaffe kunnskap om Grønn omsorg/Inn på tunet – som næringsstrategi (sysselsetting og lønnsomhet) – som velferdstiltak (sammenlignet med alternative tilbud) – som ideologi og oppslutning blant sentrale aktører – suksess-kriterier og utviklingsmuligheter I prosjektet skal vi belyse aktiviteten både sett fra landbrukets side og fra de offentlige kjøpernes side. Noen av spørsmålene vi ønsker å belyse er: Hvilke tilbud og tjenester tilbys til hvilke målgrupper? Hvem er bøndene som tilbyr slike tjenester? Hvilken rolle har de i dette? Hva er viktige motiver og argumenter hos de som kjøper tilbudene? Hvilken oppslutning har slik virksomhet ? Prosjektet pågår sommeren 2003 – sommeren 2005. Noen milepæler: Høsten 2003: Spørreundersøkelse til alle bønder som driver Inn på tunet/Grønn omsorg 2003-2004: Dybdestudier i Nordland, Sør-Trøndelag og Østfold. Intervjuer med representanter for brukerne av tilbudene, representanter for skole-, helse- og sosialsektor med mer, og et utvalg bønder. Våren 2004: Spørreundersøkelse om holdninger til Grønn omsorg/Inn på tunet hos norske bønder. Underveis i prosjektet har vi mulighet for å presentere foreløpige resultater til de som er interessert. Les mer om Grønn omsorg/Inn på tunet: www.innpaatunet.no Se spørreskjemaet til bønder som tilbyr Grønn omsorg/Inn på tunet: (FIL) Se oppsummering av erfaringene hos fagansvarlige ved FMLA: (FIL)

Prosjektdetaljer

Prosjektperiode

01/01/2003 - 31/12/2005

Prosjektnr

6153.00

Finansiering

Norges forskningsråd

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.