Helse i Valdres 0-4, evaluering

Foto: Ruralis
Foto: Ruralis

Oppdraget er å evaluere prosjektet Helse i Valdres fra 2010 til 2014. Dette prosjektet ble i perioden 2009 til 2010 finansiert som et nettverksprosjekt av Innovasjon Norge, og i perioden 2010 til 2013 som et Arenaprosjekt. Det ble fra 2013 videreført som et klyngeutviklingsprosjekt finansiert av Innovasjon Norge Oppland. Hensikten med evalueringen er å analysere og vurdere prosjektet som sådan basert på definerte parametere, men også belyse hvordan denne type programmer er egnet som virkemiddel i små næringsklynger i rurale områder. Evalueringen skal ha fokus på læring på programnivå og dermed ikke være kun være en tradisjonell resultatevaluering.

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.