Oppdraget er å evaluere prosjektet Helse i Valdres fra 2010 til 2014. Dette prosjektet ble i perioden 2009 til 2010 finansiert som et nettverksprosjekt av Innovasjon Norge, og i perioden 2010 til 2013 som et Arenaprosjekt. Det ble fra 2013 videreført som et klyngeutviklingsprosjekt finansiert av Innovasjon Norge Oppland. Hensikten med evalueringen er å analysere og vurdere prosjektet som sådan basert på definerte parametere, men også belyse hvordan denne type programmer er egnet som virkemiddel i små næringsklynger i rurale områder. Evalueringen skal ha fokus på læring på programnivå og dermed ikke være kun være en tradisjonell resultatevaluering.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.