Innovasjon i små reiselivsbedrifter i distriktene: Hvordan organisere og samarbeide for forbedringer og vekst?

Dette prosjektet har gitt økt kunnskap om hvordan små reiselivsbedrifter i distriktene kan ekspandere gjennom innovasjon og forbedret organisering. Analysene viser at innovasjonsaktiviteten i bygdeturismebedrifter synes å være relativt høy til tross for at dette er små bedrifter med tjenesteproduksjoner. Innovasjonene begrenser seg ikke til organisatoriske innovasjoner. Med andre gir ikke analysene i prosjektet støtte til antakelsen innen deler av tjenesteinnovasjonsforskningen om at produkt- og prosessinnovasjon vil bli underrapportert av tjenesteproduserende bedrifter. Innovasjon i tjenesteproduserende bedrifter kan med andre ord ikke begrenses til å dreie seg om sosiale trekk eller organisatoriske og inter-organisatoriske praksiser. Som i vareproduksjon omfatter innovasjon i reiseliv også i betydelig grad produktinnovasjon og teknologi. I tillegg er markedsinnovasjoner et relativt framtredende trekk. I prosjektet er det identifisert og analysert kritiske faktorer for samarbeid omkring innovasjon mellom små reiselivsbedrifter. For små reiselivsbedrifter er det stor effekt av å få til samarbeid. Det ser ut til å være et betydelig potensial for innovasjon og økt verdiskaping hvis man klarer å få til samarbeid mellom bygdeturisme og mer konvensjonelle reiselivsaktører. Visse faktorer øker bedriftenes innovasjonsevne. For det første er hensiktsmessige og målrettede samarbeidsløsninger gunstig. Videre øker innovasjonskapasiteten når bedrifter arbeider systematisk med kompetanseheving. For det tredje er innovasjonsevnen bedre i bedrifter som har gode rutiner for innhenting av markedsinformasjon enn i bedrifter som ikke sørger for denne informasjonstilgangen. Videre er involvering av ansatte i bedriftens utviklingsprosesser gunstig med tanke på organisasjonsmessige innovasjoner. I tillegg iverksetter bedrifter som eksporterer tjenester til markeder utenfor Norden, flere produktinnovasjoner enn bedrifter som leverer til hjemmemarkedet og de nordiske markedene. Offentlige støtteordninger bidrar også til å styrke bedriftenes evne til å gjennomføre produkt- og markedsinnovasjoner. I prosjektet er det videre blitt tydelig at innovasjon alene ikke er tilstrekkelig for verdiskaping og lokal utvikling. Diffusjon eller spredning av innovasjon er vel så viktig for å oppnå utvikling. Et viktig element i dette kan være en ekstern aktør som fungerer som pådriver for utvikling.

Prosjektdetaljer

Prosjektperiode

01/01/2007 - 31/12/2010

Prosjektnr

6207.00

Samarbeidspartnere

Norsk Bygdeturisme og Gardsmat, NHO-Reiseliv, Norsk Kulturarv, Norges skogeierforbund

Finansiering

Norges forskningsråd, Sparebank1 Midt-Norge, Jordbruksavtalen

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.